Blik op de toekomst: hoe wonen we in 2030?

07 augustus 2020

In 2030 ziet onze samenleving er op alle fronten anders uit. Er ontstaan nieuwe financiële concepten, nieuwe duurzaamheidstechnologieën en we moeten slimmer omgaan met ruimte. Wat is het effect op onze woonbehoeften? Oftewel: hoe wonen we in 2030?

Multifunctioneel wonen
Op dit moment staat wonen heel erg op zichzelf. De verwachting is dat dit in de toekomst veel meer verweven raakt met de manier waarop we werken, leven en voor elkaar zorgen. Woningen worden multifunctioneel. Dit wil zeggen dat we de woning aanpassen aan de functie waarvoor we de woning willen gebruiken. 

Renovatie
In 2030 zullen er een stuk minder nieuwe huizen gebouwd worden. De focus zal komen te liggen op herontwikkeling en het aanpassen van woningen aan de behoeftes. Het gaat hierbij niet alleen om de bouwkundige kwaliteit, maar ook om duurzaamheid en de financiële toekomstwaarde. 

Community wonen
De komende dertig jaar krijgt Nederland te maken met een snelle vergrijzing van de bevolking. Omdat men zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil wonen, vraagt dit om samenhang tussen wonen, zorg en welzijn. De verwachting is dan ook dat we in 2030 in verbinding wonen met één of meerdere gemeenschappen, communities. 

Woonstatistieken
• De komende 20 jaar groeit de bevolking van Nederland naar verwachting met 1,11 miljoen personen. Deze groei vindt voornamelijk plaats in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.
• Voor de komende 10 jaar wordt verwacht dat het bouwen van nieuwe huizen achter zal blijven bij de groei van het aantal huishoudens. Vooral voor het aantal alleenstaanden.

Op de vraag of deze verwachtingen allemaal uitkomen, is maar één antwoord: de toekomst zal het leren!